Herontwikkeling Dokter Jansenterrein

Impressie herontwikkelingsgebied Dr. Jansenterrein

De ontwikkeling van het nieuwe gezondheidsplein aan de Urkerweg 4 krijgt vorm. Er wordt gewerkt aan een gezondheidscentrum waar zorgaanbieders samen gaan werken aan toekomstbestendige zorg. Hierdoor gaan de huidige functies op het Dokter Jansenterrein verhuizen en biedt dit kansen voor een nieuwe woningbouwontwikkeling van het Dokter Jansenterrein.

Het Dokter Jansenterrein heeft een bijzondere ligging in Emmeloord, aan de Urkerweg en de Espelervaart, op loopafstand van het centrum en in een parkachtige setting. Dit zijn kwaliteiten die de locatie in potentie geschikt maken voor een unieke woonlocatie. De gemeente wil deze locatie herontwikkelen en wil een nieuwe woonomgeving van hoge kwaliteit creëren.

 

Uitgangspunten voor de woonwijk

De gemeenteraad stelde voor het Dokter Jansenterrein op 14 april 2020 de nota van uitgangspunten vast. De gemeente Noordoostpolder wil hier een groene en bijzondere woonwijk creëren. Naast een woongebied moet deze locatie ook een prettig verblijfsgebied worden. Het moet een duurzame woonwijk worden met een stads karakter, vernieuwende architectuur en ruimte voor groen en natuur. De uitgangspunten uit de nota op een rij:

  • De bestaande (groene) kwaliteiten en gunstige ligging van de locatie optimaal benutten.
  • Een flexibel programma, stedenbouwkundig concept en hoge beeldkwaliteit garanderen.
  • Toekomstbestendig bouwen en inrichten: duurzaam, circulair, evt. hergebruik, klimaatadaptief en natuurinclusief, zeker stellen.
  • Bereikbaarheid optimaliseren en actieve mobiliteit.
  • Rekening houden met toekomstig beheer en onderhoud.
  • Relevante milieuaspecten in acht nemen.

 

Ontwikkelaars

De ontwikkelaars voor de eerste twee bouwlocaties in het Dr. Jansenpark in Emmeloord zijn bekend. Deze partijen hebben plannen ingediend die het beste passen bij de visie van de gemeente op dit gebied. OVT ontwikkeling BV ontwikkelt de eerste locatie. Blue Banner BV is de ontwikkelaar van de tweede locatie. De eerste locatie biedt ruimte aan 63 woningen; de tweede aan 45 woningen.

 

Planning

Het is de bedoeling dat de beide bouwlocaties dit jaar verder ontwikkeld worden, gedeeld worden met omwonenden en begin volgend jaar in verkoop worden gebracht. Vanaf eind volgend jaar kan er gebouwd worden. De ontwikkelaars communiceren zelf over de voortgang.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Neem contact op met de gemeente
0527 63 39 11
mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl

Impressie van de locatie

Afbeelding Dokter Jansenterrein
Impressie herontwikkelingsgebied Dr. Jansenterrein
Impressie herontwikkelingsgebied Dr. Jansenterrein
Impressie herontwikkelingsgebied Dr. Jansenterrein

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen op het Dokter Jansenterrein?

Schrijf u in voor de geïnteresseerdenlijst!