Emmelhage

Sfeerfoto huizen Emmelhage

Emmelhage fase 3 loting bouwkavels

Nu de bouwkavels in Emmelhage fase 2B bijna allemaal verkocht zijn, brengt de gemeente nieuwe bouwkavels in de verkoop. Het gaat om de kavels in fase 3B. Ook dit deel van de wijk wordt ruim opgezet, met veel ruimte voor water en groen. Bovendien opent er in 2025 een basisschool vlakbij. De uitgifte van kavels gaat in 2 deelfases

Fase 3B zuidelijk deel (deelfase 1)

In deze verkoopronde zijn 34 kavels gepland. 18 twee-onder-één-kapwoningen en 16 vrijstaande woningen. Voor deze particuliere kavels geldt een zelfbewoningsplicht van 2 jaar. Bouwen kan naar verwachting na de zomer van 2024. Op dit moment is het bouwrijp maken van de grond in volle gang.

In totaal komen er in het zuidelijke deel circa 108 kavels voor verschillende woningtypen. Het gaat om een mix van vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen. Daarnaast worden er 42 woningen gerealiseerd door projectontwikkelaar Blue Banner Emmeloord BV. Dit zijn zowel rijwoningen als twee-onder-één-kapwoningen. Ook is er een deel voor woonstichting Mercatus en is er een kavel beschikbaar voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

Alle beschikbare kavels staan op de digitale kavelkaart weergegeven met een groen bolletje.

Particuliere kavels Emmelhage fase 2B

De kavels in Emmelhage fase 2B zijn grotendeels onder optie of verkocht. Mochten er weer kavels beschikbaar komen, dan is dit te zien op de digitale kavelkaart.

 

Projectmatige kavels Emmelhage fase 2B Zuid

Aan de Hellingahage/Titia Kooistrahage/ Boelenshage gaat Le Clercq 6 twee-onder-één-kapwoningen en 2 half vrijstaande woningen ontwikkelen. Zij hebben hiervoor de aanbesteding gewonnen. Op de foto hieronder ziet u een impressie van het plan van Le Clercq. De verkoop van de woningen is gestart. Meer informatie over de woningen vindt u op www.polderhage.nl.

Impressie woningen Emmelhage fase 2B Zuid
Impressie woningen Emmelhage fase 2B Zuid

Emmelhage fase 3

Burgemeester en wethouders hebben het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Emmelhage fase 3 vastgesteld. Hiermee wordt uitbreiding van de wijk met de derde fase mogelijk. In deze fase staan 315 woningen en een basisschool gepland. Fase 3a ontwikkelt Scholtens Projecten BV, fase 3b ontwikkelt de gemeente. In dit gedeelte van de wijk komt ook de school. Gemeente Noordoostpolder heeft een groeiende behoefte aan nieuwe woningen. In fase 3 wordt een mix van verschillende typen van o.a. vrijstaande- twee-onder één-kap- rij-, rug-aan-rug- en hofwoningen gebouwd. Dit zijn zowel huur- als koopwoningen. De wijk wordt ruim opgezet met veel ruimte voor water en groen. Er is daarnaast veel aandacht voor de verkeersveiligheid waarbij zoveel mogelijk fiets- en voetgangersverbindingen zijn gescheiden van de hoofdbanen.

Voor meer informatie over Emmelhage fase 3A, kunt u terecht op de website van Scholtens Projecten B.V.: www.wonen-emmeloord.nl.

 

Samen met anderen een woonproject realiseren?

Ben je als starter op zoek naar je eerste woning maar zijn de huizenprijzen te hoog? Of vindt u het als (aanstaande) oudere prettig om buren te hebben in dezelfde leeftijdscategorie zodat jullie een beetje op elkaar kunnen passen? Dan is als groep een woonproject realiseren misschien iets voor u! 

Jullie eigen woonproject organiseren

Als gemeente willen we belangstellenden met elkaar verbinden zodat jullie samen een eigen woonproject kunnen organiseren. Doordat je als groep zelf een procesbegeleider, architect en aannemer zoekt kan je veel kosten besparen en heb je maximaal invloed op het ontwerp en de bouw. Als groep geef je opdracht tot de bouw maar ieder krijgt een eigen huis. We noemen dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 

Wonen in Emmelhage?

In Emmelhage, fase 3B, aan de Christien Crebashage is een locatie beschikbaar om 8 à 9 rijwoningen te realiseren. U kunt zich als groep aanmelden maar ook als individu zodat wij de belangstellenden met elkaar in contact kunnen brengen. 

Meer informatie?

De informatie over CPO staat op Funda. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via cpo@noordoostpolder.nl. Via dit mailadres kunt u ook uw interesse kenbaar maken. 

 

Als eerste op de hoogte zijn bij de start van een nieuwbouwproject?

U kunt zich inschrijven voor de geïnteresseerden lijst voor particuliere kavels.

 

Aarden wallen

Er zijn kavels waarin een aarden wal is opgenomen. De wal komt achter in de tuin op de grens met de achterburen. De breedte van de wal is 4 meter. De hoogte is 1.40 meter. De gemeente legt de wal aan en beplant deze met bomen (hoogte aanplant ongeveer 2,5 meter) en met struiken (hoogte aanplant ongeveer 1 meter).

In de koopovereenkomst staat dat u de aarden wallen zo veel mogelijk ongemoeid moet laten en dat de beplanting in principe niet weggehaald mag worden. Het vervangen van de oude beplanting is aan de nieuwe eigenaar. Deze afspraak geldt ook voor opvolgende kopers van de woning. Het is niet de bedoeling om de aarden wal geheel af te graven en de maatvoering (breedte en hoogte) moet zoveel mogelijk onaangetast blijven. Wel mag u de beplanting snoeien en eventueel vaste planten, bodembedekkers of bolgewassen toevoegen. Indien u beplanting vervangt dient dit wel van een zelfde type te zijn. Coniferen en kerstbomen zijn niet toegestaan. Een kering aan de onderkant van de wal is toegestaan.

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Neem contact op via 0527 63 39 11 of mail naar mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl

Ga naar de digitale kavelkaart

Wijkplatform Emmelhage

Voor en door bewoners van de wijk Emmelhage is er een wijkplatform. Het wijkplatform heeft een website waarbij zij bewoners en betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de wijk en de activiteiten die op de planning staan.