Inschrijving

Om in aanmerking te komen voor een particuliere kavel en mee te kunnen doen aan de loting, schrijft u zich in. Het inschrijfformulier kunt u vanaf 3 augustus t/m 18 september 2020 online invullen. U krijgt een automatische bevestiging per e-mail dat uw inschrijving is ontvangen. Wanneer wij uw inschrijving niet op tijd ontvangen, kunt u niet deelnemen aan de loting.

Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur voor een type woning aangeven. Zo krijgen we een indicatie hoeveel belangstelling er is voor de twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De loting wordt eenmalig gehouden en wanneer u wordt ingeloot kunt u op dat moment een kavel kiezen. De keuze kan en mag afwijken van de voorkeur voor type woning die u bij inschrijving heeft aangegeven.

Houdt u er rekening mee dat de naam die is ingevuld op het inschrijfformulier ook de naam wordt van de optiehouder en van de koper van de kavel op de verkoopovereenkomst. Het is niet mogelijk om nadat u bent ingeloot van naam te wisselen of namen toe te voegen. Het is ook niet mogelijk om u als bedrijf in te schrijven voor een particuliere kavel. Alleen particuliere kopers mogen mee doen met de loting.

Aan de inschrijving en deelneming aan de loting zijn geen kosten verbonden.

Loting

De loting vindt plaats op donderdag 1 oktober 2020.

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor de loting, maar u (of uw gemachtigde) bent niet of niet op tijd aanwezig bij de loting, dan bent u uitgesloten van deelname.

De eerste ingelote kandidaat kan een kavel naar keuze uitzoeken, daarna de tweede ingelote kandidaat enzovoort. Wanneer er geen kavel meer naar uw wens beschikbaar is en u wordt ingeloot, dan kunt u dit kenbaar maken en ervan afzien om een kavel te kiezen. U kunt dan op de reservelijst worden genoteerd. U kunt achter één kavel als reserve worden genoteerd. De loting eindigt wanneer alle inschreven kandidaten zijn geloot.

Per blok twee-onder-één-kapwoningen wordt er één kandidaat ingeloot. Het is aan de kandidaat zelf om een medebouwer te zoeken voor de naastgelegen woning. Wanneer u zelf geen medebouwer kunt vinden, kunnen wij de kavel op de gemeentelijke website op beschikbaar zetten. Wanneer een geïnteresseerde zich dan meldt, brengen we  u met elkaar in contact.

Wanneer u op voorhand al een medebouwer heeft, kunt u zich beiden inschrijven voor de loting. U maakt dan meer kans dat één van de partijen wordt ingeloot.

Er is per huishouden één deelname toegestaan. Uw huishouden is het adres waarop u woonachtig bent en ingeschreven staat.  Zo krijgt iedereen een gelijke kans.

Wanneer alle kavels zijn verloot gaat de trekking verder. Alle namen die daarna worden getrokken, kunnen op volgorde een keuze maken bij welke kavel ze op de reservelijst genoteerd willen worden.

Zowel de inschrijving voor de loting als de reservelijst na de loting zijn specifiek bedoeld voor Emmelhage en geven geen enkele rechten bij een eventuele volgende fase.

Machtiging

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te zijn tijdens de loting is het mogelijk om iemand anders te machtigingen. U doet de inschrijving op uw eigen naam en vraagt vervolgens een machtigingsformulier  aan via mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl).

U machtigt hiermee iemand anders om namens u aanwezig te zijn bij de loting. Houd u er rekening mee dat de gemachtigde persoon naast de machtiging ook legitimatie meeneemt naar de loting. Wanneer u wordt ingeloot kiest de gemachtigde persoon ter plaatsten een kavel voor u uit.

Optie

Wanneer u bent ingeloot voor een kavel krijgt u na afloop een optieformulier mee naar huis. Deze kunt u thuis invullen en retour sturen. Ook ontvangt u een nota voor het optiegeld. De nota bedraagt € 500,- en hiermee koopt u als het ware het recht van eerste koop op de kavel. Wanneer u de kavel daadwerkelijk aankoopt wordt het optiegeld verrekend met de aankoopsom. Wanneer u afziet  van de kavel vervalt het optiegeld aan de gemeente.

Als het getekende optieformulier is ontvangen en u het optiegeld heeft voldaan, staat de kavel daadwerkelijk voor u in optie genoteerd. U heeft na de loting 14 dagen de tijd voor het retourneren van een ingevuld optieformulier en het voldoen van het optiegeld. Wanneer wij het optieformulier en/of het optiegeld niet tijdig ontvangen, vervalt de kavel aan de volgende persoon op de reservelijst.

De optiehouder heeft het recht van eerste koop op de betreffende kavel. Het is alleen voor deze optiehouder mogelijk om de kavel aan te kopen. De gemeente Noordoostpolder werkt niet mee aan een ABC-levering bij de notaris.

Wanneer u afziet van een optie, komt deze terug bij de gemeente Noordoostpolder. De gemeente zoekt dan op volgorde van de reservelijst andere gegadigden voor de kavel . Het is dus niet mogelijk om zelf een andere kandidaat aan te dragen.

Vragen

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de loting dan kunt u deze sturen naar Team Vastgoed, mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl of telefonisch op 0527 63 39 11.