Informatie inschrijving en loting Kraggenburg- zuid fase 1b

Inschrijving

Om in aanmerking te komen voor een particuliere kavel en mee te kunnen doen aan de digitale loting, schrijft u zich in. Het inschrijfformulier kunt t/m zondag 30 januari 2022 online invullen. U krijgt een automatische bevestiging per e-mail dat uw inschrijving is ontvangen. Wanneer de inschrijving niet tijdig is ontvangen, kunt u niet deelnemen aan de loting.

Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur voor een type woning aangeven. Zo krijgen we een indicatie hoeveel belangstelling er is voor de twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. De loting wordt eenmalig gehouden en wanneer u wordt ingeloot kunt u op dat moment een kavel kiezen. De keuze kan en mag afwijken van de voorkeur voor type woning die u bij inschrijving heeft aangegeven.

Inschrijfvoorwaarden

  • Inschrijven op een kavel is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar
  • Inschrijven is alleen mogelijk als de inschrijver minimaal 18 jaar
  • Inschrijven op een kavel is uitsluitend toegestaan voor zelfbewoning
  • Per huishouden, of toekomstig te vormen huishouden, mag niet meer dan één persoon ingeschreven worden. Huishouden is het adres waarop u woonachtig bent en ingeschreven staat
  • Bedrijven kunnen zich niet laten inschrijven voor een particuliere kavel en zijn uitgesloten voor de loting
  • Inschrijven kan uitsluitend digitaal
  • Na sluiting van de inschrijving zijn wijzigingen op de inschrijving niet meer toegestaan
  • Als zich een situatie voordoet waarin niet is voorzien, of als toepassing van de inschrijfvoorwaarden ongewenste gevolgen heeft, kunnen burgemeester en wethouders een afwijkende beslissing nemen

Houdt u er dus rekening mee dat de naam die is ingevuld op het inschrijfformulier ook de naam wordt van de optiehouder en van de koper van de kavel op de verkoopovereenkomst. Het is niet mogelijk om, nadat u bent ingeloot, van naam te wisselen of namen toe te voegen. De particuliere kavels zijn uitsluitend bedoelt voor zelfbewoning. Dit wordt ook opgenomen in de verkoopovereenkomst.

Aan de inschrijving en deelneming aan de loting zijn geen kosten verbonden.

Loting

De loting vindt plaats op woensdag 9 februari 2022. Vanwege het coronavirus kan de loting helaas niet op een locatie in Kraggenburg worden gehouden. De loting vindt daarom digitaal plaats. De ingeschreven kandidaten worden tijdig geïnformeerd over de wijze waarop de loting zal plaatsvinden.

De eerste ingelote kandidaat kan een kavel naar keuze uitzoeken, daarna de tweede ingelote kandidaat enzovoort. Wanneer er geen kavel meer naar uw wens beschikbaar is en u wordt ingeloot, dan kunt u dit kenbaar maken en ervan afzien om een kavel te kiezen. U kunt dan op de reservelijst worden genoteerd. U kunt achter één kavel als reserve worden genoteerd. De loting eindigt wanneer alle inschreven kandidaten zijn geloot.

Per blok twee-onder-een-kap woningen wordt er één kandidaat ingeloot. Het is aan de kandidaat zelf om een medebouwer te zoeken voor de naast gelegen woning. Wanneer u zelf geen medebouwer kunt vinden, kunnen wij de kavel op de gemeentelijke website op beschikbaar zetten. Wanneer een geïnteresseerde zich dan meldt, brengen we met elkaar in contact.

Wanneer u op voorhand al een medebouwer heeft, kunt u zich beide inschrijven voor de loting. U maakt dan meer kans dat één van de partijen wordt ingeloot.

Er is per huishouden één deelname toegestaan bij de loting. Huishouden is het adres waarop u woonachtig bent en ingeschreven staat. Zo krijgt iedereen een gelijke kans.

Wanneer alle kavels zijn verloot gaat de trekking verder. Alle namen die daarna worden getrokken, kunnen op volgorde een keuze maken bij welke kavel ze op de reservelijst genoteerd willen worden.

Zowel de inschrijving voor de loting als de reservelijst na de loting zijn specifiek bedoeld voor Kraggenburg- zuid fase 1b en geven geen enkele rechten bij een eventuele volgende fase.

Optie

Wanneer u bent ingeloot voor een kavel krijgt u binnen 14 dagen het optieformulier en de nota voor het optiegeld thuisgestuurd. U heeft na ontvangst van de optiepapieren 14 dagen de tijd voor het retourneren van het optieformulier en het betalen van het optiegeld. Wanneer wij het optieformulier en/of het optiegeld niet tijdig ontvangen, vervalt de kavel aan de eerst volgende persoon op de reservelijst.

De optiehouder heeft het recht van eerste koop op de betreffende kavel. Het is alleen voor deze optiehouder mogelijk om de kavel aan te kopen. De gemeente Noordoostpolder werkt niet mee aan een ABC-levering bij de notaris.

Wanneer u afziet van een optie, komt deze terug bij de gemeente Noordoostpolder. De gemeente zoekt dan op volgorde van de reservelijst andere gegadigden voor de kavel zoeken. Het is dus niet mogelijk om zelf een andere kandidaat aan te dragen.

Vragen

Wanneer u vragen heeft over de loting dan kunt u deze sturen naar Team Vastgoed, mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl of telefonisch op 0527 63 39 11.

Ga naar het inschrijfformulier
Lees hier meer informatie over het bouwen van uw eigen woning

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Neem contact op via 0527 63 39 11 of mail naar mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl