Espel

Kunstwerk Espel - sfeerfoto

Het gebied rondom Espel staat bekend om zijn bloeiende bollenvelden in het voorjaar.

Op dit moment zijn er geen kavels meer beschikbaar in Espel. In 2023 hopen wij in Espel verder uit te breiden met nieuwe kavels. Wilt u als eerste op de hoogte worden gesteld van de uitgifte van nieuwe kavels in Espel, dan kunt u zich aanmelden voor de geïnteresseerdenlijst.

Locatie De Kaghe

De voormalige schoollocatie De Kaghe in Espel wordt herontwikkelt. Deze locatie biedt ruimte voor maximaal 18 appartementen/woningen. Deze woningen kunnen bestaan uit circa 11-13 betaalbare appartementen en maximaal 5 levensloopbestendige woningen. Voor de ontwikkeling van deze locatie moet de grond nog bouwrijp gemaakt worden.

De gemeente wil met een aanbesteding één projectontwikkelaar contracteren. Deze koopt de aangewezen bouwkavel (grond) op basis van de in de leidraad genoemde voorwaarden. En voert de ontwikkeling en bouw van maximaal 18 appartementen/woningen uit.

Hiervoor volgt de gemeente voorafgaand aan het contracteren van een marktpartij een ‘niet-openbare’ Europese aanbesteding in de zin van de Aanbestedingswet 2012.

De aanbesteding is verdeeld in twee fasen:

  1. de selectiefase
  2. de gunningsfase

U vindt onze aanbestedingen op Tenderned, de website voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

Luchtfoto van locatie De Kaghe in Espel
Ga naar de digitale kavelkaart
Lees hier meer informatie over het bouwen van uw eigen woning

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Neem contact op via 0527 63 39 11 of mail naar mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl