Inschrijving

Om in aanmerking te komen voor een particuliere kavel en mee te kunnen doen aan de loting, schrijft u zich in. Het inschrijfformulier kunt u t/m donderdag donderdag 19 januari 2023 online invullen. U krijgt een automatische bevestiging per e-mail dat uw inschrijving is ontvangen. Wanneer de inschrijving niet tijdig is ontvangen, kunt u niet deelnemen aan de loting.

Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeur voor een type woning aangeven. Zo krijgen we een indicatie hoeveel belangstelling er is voor de twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen. De loting wordt eenmalig gehouden en wanneer u wordt ingeloot kunt u op dat moment een kavel kiezen. De keuze kan en mag afwijken van de voorkeur voor type woning die u bij inschrijving heeft aangegeven.

 

Inschrijfvoorwaarden

  • Inschrijven op een kavel is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Inschrijven is alleen mogelijk als de inschrijver minimaal 18 jaar is.
  • Inschrijven op een kavel is uitsluitend toegestaan voor zelfbewoning.
  • Per huishouden, of toekomstig te vormen huishouden, mag niet meer dan één persoon ingeschreven worden. Huishouden is het adres waarop u woonachtig bent en ingeschreven staat.
  • Bedrijven kunnen zich niet laten inschrijven voor een particuliere kavel en zijn uitgesloten voor de loting.
  • Inschrijven kan uitsluitend digitaal.
  • Na sluiting van de inschrijving zijn wijzigingen op de inschrijving niet meer toegestaan.
  • Als zich een situatie voordoet waarin niet is voorzien, of als toepassing van de inschrijfvoorwaarden ongewenste gevolgen heeft, kunnen burgemeester en wethouders een afwijkende beslissing nemen.

Houdt u er dus rekening mee dat de naam die is ingevuld op het inschrijfformulier ook de naam wordt van de optiehouder en van de koper van de kavel op de verkoopovereenkomst. Het is niet mogelijk om, nadat u bent ingeloot, van naam te wisselen of namen toe te voegen. De particuliere kavels zijn uitsluitend bedoelt voor zelfbewoning. Dit wordt ook opgenomen in de verkoopovereenkomst.

Aan de inschrijving en deelneming aan de loting zijn geen kosten verbonden.

 

Loting

De loting vindt plaats op woensdag 1 februari 2023 om 19.30 uur. De locatie volgt nog. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn bij de loting, kunt u iemand anders machtigen om namens u aanwezig te zijn en om bij inloting namens u een kavel uit te kiezen. Voor het machtigen van iemand dient u een machtigingsformulier op te vragen bij mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl. Het ingevulde machtigingsformulier dient uiterlijk maandag 30 januari 2023 weer retour te zijn ontvangen.

De eerste ingelote kandidaat kan een kavel naar keuze uitzoeken, daarna de tweede ingelote kandidaat enzovoort. Wanneer er geen kavel meer naar uw wens beschikbaar is en u wordt ingeloot, dan kunt u dit kenbaar maken en ervan afzien om een kavel te kiezen. U kunt dan op de reservelijst worden genoteerd. U kunt achter één kavel als reserve worden genoteerd. De loting eindigt wanneer alle inschreven kandidaten zijn geloot.

 

Twee-onder-één-kapwoningen

Per blok twee-onder-één-kapwoningen wordt er één kandidaat ingeloot. Het is aan de kandidaat zelf om een medebouwer te zoeken voor de naast gelegen woning. Wanneer u zelf geen medebouwer kunt vinden, kunnen wij de kavel op de gemeentelijke website op beschikbaar zetten. Wanneer een geïnteresseerde zich dan meldt, geven wij de naam aan u door.

Wanneer u op voorhand al een medebouwer heeft, kunt u zich beide inschrijven voor de loting. U maakt dan meer kans dat één van de partijen wordt ingeloot.

Zowel de inschrijving voor de loting als de reservelijst na de loting zijn specifiek bedoeld voor de kavels Espel fase 2A Noord en geven geen enkele rechten bij een eventuele volgende uitbreiding.

 

Optie

Wanneer u bent ingeloot voor een kavel krijgt u binnen 14 dagen het optieformulier en de nota voor het optiegeld thuisgestuurd. U heeft na ontvangst van de optiepapieren 14 dagen de tijd voor het retourneren van het optieformulier en het betalen van het optiegeld. Wanneer wij het optieformulier en/of het optiegeld niet tijdig ontvangen, vervalt de kavel aan de eerst volgende persoon op de reservelijst.

De optiehouder heeft het recht van eerste koop op de betreffende kavel. Het is alleen voor deze optiehouder mogelijk om de kavel aan te kopen. De gemeente Noordoostpolder werkt niet mee aan een ABC-levering bij de notaris.

Wanneer u afziet van een optie, komt deze terug bij de gemeente Noordoostpolder. De gemeente zoekt dan op volgorde van de reservelijst andere gegadigden voor de kavel. Het is dus niet mogelijk om zelf een andere kandidaat aan te dragen.

 

Vragen

Wanneer u vragen heeft over de loting dan kunt u deze sturen naar Team Vastgoed, mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl of telefonisch op 0527 63 39 11.