Marknesse

Luchtfoto Fase 4 Marknesse met Marknesse op de achtergrond.

Het grootste dorp in Noordoostpolder staat bekend als het dorp met veel voorzieningen. In Marknesse breiden we in 2022 uit met zowel particuliere als projectmatige kavels.

 

Marknesse Zuid fase 3

In deze fase 3 is de uitgifte van opties en verkoop van kavels voor onbepaalde tijd stopgezet.

 

Marknesse Zuid fase 4

Aan de zuidkant van Marknesse gaan we uitbreiden met nieuwe woningbouwkavels. De uitgifte van kavels gaat in 2 fases. De kavels in de eerste fase gaat gemeente Noordoostpolder na de zomer in de verkoop brengen. In de eerst fase komen 40 particuliere bouwkavels in de verkoop. De verkoop van deze kavels gaat door middel van een loting.

Kavelaanbod

In deze eerste uitbreidingsfase van Marknesse zijn 22 kavels beschikbaar voor twee-onder-één-kapwoningen en 18 kavels voor vrijstaande woningen. Daarnaast zullen er woningen gerealiseerd worden door een aannemer/projectontwikkelaar. Dit zullen zowel rijwoningen als twee-onder-één-kapwoningen zijn. Ook is er een kavel beschikbaar voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en voor woningbouw door Mercatus. De uitvraag voor de projectmatige kavels wordt in de loop van 2022 en 2023 verwacht.

Inschrijven voor de loting

Tot en met donderdag 15 september 2022 kunt u zich inschrijven voor de loting van de kavels. De loting vindt plaats op woensdag 5 oktober 2022. Hier leest u meer informatie over het inschrijven van de loting.

Hoe zit het nieuwe plan eruit?

Hieronder ziet u het verkavelingsplan voor Marknesse Zuid fase 4. De kavels staan ook op de digitale kavelkaart. In fase 4 zijn 5 kavels gereserveerd. Deze kavels staan niet op de digitale kavelkaart en doen niet mee aan de loting. Dit betreffen kavels van mensen waarvan de koopovereenkomst van hun kavel in Marknesse Zuid fase 3 is ontbonden.

Verkavelingsplan Marknesse Zuid fase 4

Verkavelingsplan Marknesse Zuid fase 4

Planning

De gemeente start in het najaar van 2022 met het bouwrijp maken van de grond. Naar verwachting is de grond voor 1 april 2023 bouwrijp. Een en ander is onder voorbehoud van weersomstandigheden en de werkzaamheden vanuit de nutsbedrijven. Nadat de grond bouwrijp is kan er gestart worden met de bouw van de woningen.

Lees hier meer informatie over het bouwen van uw eigen woning

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Neem contact op via 0527 63 39 11 of mail naar mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl