Tijdens het webinar zijn er vragen gesteld over de ontwikkelingen van Emmelhage. Hier kunt u de antwoorden op de vragen lezen.

Verkoop

Loting

1. De loting stond eerst gepland op 5 oktober. Nu verzet dus naar 1 oktober?
De loting is inderdaad op donderdagavond 1 oktober.

2. Hoe laat moet ik in t Voorhuys zijn 1 oktober voor verloting?
Wanneer u zich inschrijft voor de loting ontvangt u een uitnodiging.

Kavelkaart

3. Hoe groot is de gemiddelde kavel voor vrijstaande woningen?
De kavels variëren in grootte van 500 m2 tot 750 m2

4. Waar zijn de bouwvlakken te vinden per kavel?
Op de kavelkaart zijn door middel van blauwe stippellijnen de bouwvlakken aangegeven.

5. Op de kavelkaart staan blauwe stippellijnen, zijn dit de lijnen waarbinnen gebouwd moet worden?
Het hoofdgebouw moet gebouwd worden binnen het bouwvlak.

Prijsstelling

6. Hoe duur zijn de twee onder kap kavels?
De prijs is afhankelijk van de grootte van de kavels. De precieze prijsstelling van de kavels kunt u terugvinden op de digitale kavelkaart.

Bewoning

7. Moet ik de woning die ik ga bouwen zelf bewonen?
De kavels die verloot worden zijn particuliere kavels. In de woning dien je zelf te gaan wonen.

Inrichting

8. Hoe lang duurt het bouwrijp maken?
Het bouwrijp maken start op 5 oktober. Voor fase 2B noord en fase 2A zuid duurt het bouwrijp maken tot en met maart 2020. Fase 2B zuid is waarschijnlijk voor de bouwvak 2021 bouwrijp.

Inrichtingstekening

9. Kunnen we ook nog een kaart krijgen waarop de nieuwe wegen / fietspaden in zijn getekend?
In de bijlage vind je een concept inrichtingstekening waarop de infrastructuur is ingetekend.

10. Komt er een (fiets) aansluiting tussen fase 2a en de fietstunnel richting de outdoor speelplaats? Of is de rotonde de enige fietsroute?
Er komt een fietsaansluiting tussen fase 2A en de fietstunnel. Op het concept inrichtingstekening kun je dit inzien.

11. Blijft de sloot tussen fase 2a en 2b bestaan?
De huidige sloot tussen fase 2A en 2B wordt gedempt.

Outdoorpark + speeltuin

12. Wat moet ik mij voorstellen bij een outdoorveld?
Je kunt hierbij denken aan freerun, calisthenics en buiten fitnessapparaten. Het plan wordt de komende maanden uitgewerkt met een brainstormgroep en de bewoners van Emmelhage.

13. Waar komt het outdoor park?
Het outdoorpark komt op het huidige speelveld/vliegerveld bij de fietstunnel. De precieze locatie op het veld moet nog worden bepaald.

14. Komen er speeltuinen in de wijk?
Er komt een speelvoorziening voor kleine kinderen in de wijk, deze komt tussen het Piet Moddermanpad en de Cornelis Lelyhage.

Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

15. Waar kunnen we de voorwaarden waar de woningen aan moeten voldoen terugvinden?
In de beeldwaliteitsplannen en de bestemminsplanregels. Hierin vindt u alle informatie over de voorwaarden en kleurstelling voor het bouwen van een woning. Voor Fase 2B noord gelden andere voorwaarden en regels dan voor Fase 2A Zuid.

Bestemmingsplan Regels Emmelhage Fase 2B

Bestemmingsplan Regels Extra Kavels Emmelhage Fase 2A Zuid

Beeldkwaliteitsplan Extra Kavels Emmelhage Fase 2A Zuid

Beeldkwaliteitsplan Emmelhage Fase 2B

Toekomstige ontwikkelingen

Ontwikkeling fase 2B Zuid

16. Zijn er in de toekomst plannen om voor de woningen van 2a nog een flat te bouwen?
Er zijn geen plannen voor flats/hoogbouw in Emmelhage fase 2.

17. Is een indicatie van wanneer de volgende fase in de verkoop komt?
De verkoop van fase 2B Zuid is afhankelijk van de belangstelling voor de huidige kavels.

Ontwikkeling fase 3

18. Wanneer start fase 3?
De ontwikkeling van fase 3 is afhankelijk van de doorloopsnelheid van fase 2B en het bestemmingsplan en de uitwerking van de ontwikkeling van fase 3. Bij een doorloop van verkoop van 30-40 kavels per jaar komt fase 3 ongeveer in 3-5 jaar aan bod.

19. Komt er achter het water bij de 2onder1 kap woningen direct een straat, een groenstrook, of andere huizen?
Er wordt in ieder geval een maaipad vrij gehouden voor het onderhoud van het water. De verdere inrichting van fase 3 is nog niet uitgewerkt.

20. Worden de straten John Daltonhage en Jeanne d’ Arclaan in fase b doodlopend? Maw. lopen deze twee straten niet door in de toekomstige fase 3?
De John Daltonhage, de Jeanne d’ Arclaan en het Abel Tasmanpad worden op termijn doorgetrokken naar fase 3.

Ontwikkeling rondweg

21. Wordt de weg vanuit de Banterweg ook doorgetrokken om de wijk heen?
De Buitensingel wordt nog niet doorgetrokken bij de ontwikkeling van fase 2. Bij de ontwikkeling van fase 3 wordt de Buitensingel wel doorgetrokken.

22. Komt er na aanleg rondweg een wal achter het water te liggen bij de rondweg?
Er wordt waarschijnlijk een wal aangelegd tussen het water en de Buitensingel. Dit in verband met geluid.

Voorzieningen

23. Komen er extra winkelruimtes bij Poiesz?
Er komen geen andere winkels rondom de Poiesz.

24. Aan welke kant ligt de bevoorrading van de Poiesz?
De bevoorrading van de Poiesz is aan de zuidzijde.

25. Komt er een station voor treinen in of om Emmelhage?
Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen voor de ontwikkeling van een treinstation.

Stikstof

26. Is de bouw afhankelijk van het stikstofbeleid van de regering? Zo ja, welke invloed heeft het daarop?
Deze plannen passen binnen het stikstofbeleid. Er is een AERIUS berekening uitgevoerd, die aantoont dat deze woningbouw gerealiseerd kan worden.